Handmade Steel – Part 1: The  Experiment | Zwe

Handmade Steel – Part 1: The Experiment | ZweOur blacksmith, Nguyễn Duy, smelted sponge iron and charcoal to make bloomery steel, and he forged a small blade from it. It took him three attempts at smelting to make a desirable bloom of steel. The material turned out a bit too mild and flawed, but it is acceptable for an experimental blade.
https://www.facebook.com/zwemetalwork/

Author Image
Zwe

27 thoughts on “Handmade Steel – Part 1: The Experiment | Zwe

  1. Mình cũng rất đam mê cách rèn kiếm nhật. Đoạn đầu video mình tin chắc thành phẩm sẽ bị nứt, đúng y. Hầu hết bạn làm đều giống trong video của nhật, nhung mỗi khi gập lại bạn ko tách xĩ ra kĩ nên còn bám trong thép khi mài mòn sẽ lộ ra làm nứt kẽ thép. Gập cũng sai hướng kết cấu vân damacus, bạn lạm dụng quá nhiều hàn the, thực chất ko cần, nếu đã xài thì phải bỏ xĩ hàn the hết vì hàn the là con dao 2 lưỡi, cái nước kia thực chất ko hẵn chỉ cơ đất sét, bạn nên thêm cacbon rơm nó sẽ tách xĩ sạch bề mặt hơn trong video 1 cục bùi nhùi quá. Mình có làm con tanto, ko có làm lò lấy steel cacbon, mà trộn với rơm và nước sét. Vẫn cho ra vân damacus và thép vẫn có màu đen ẩn hàm luọn cacbon khá cao. Thép damacus rèn thủ công ko nên lạm dụng máy mài ko tốt cho vân thép và hamon. Với lại thấy bạn quai búa thấp và yếu quá ko tách xỉ, và khi nào đập lót nước bạn làm cũng chưa đúng nên nhìn chung phôi giòn và tạp. Mẻ đầu là vậy, mình làm chắc cả chục lần mới có kinh nghiệm, lò của mình nhỏ hơn nhiều

  2. I see some obvious cracks and delamination of the finished product because I think you lost a lot of carbon content, but it's definitely better than I expected for a first timer. Ever since I learned how they make tamahagane I've wanted to try it. Good job!

  3. PIG IRON! OOORAH! WOO! WOO! WOO!
    LETS GO HAS! BOOM BOOM BOOMBOOMBOOM! LETS GO HAS! PROTOSS CHEESE WOO

  4. Amazing how persistence and patience works together. Genuine steel means genuine. Handcraft at a very high level.

  5. Hi, can you describe the hydraulic press that your using please, it appears to be a powered bottle jack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *