இதை தூக்கிப் போடாதீங்க/ Dress Box Reuse Idea 🤔/ DIY / Hand made Best gift/ Best of waste/ Recycle

இதை தூக்கிப் போடாதீங்க/ Dress Box Reuse Idea 🤔/ DIY / Hand made Best gift/ Best of waste/ Recycleதேவையற்ற பாஸ்கர் பயன்படுத்தி அழகான போட்டோ பிரேம்
Mobile phone cover diy

Author Image
Tamil ponnu samayal

11 thoughts on “இதை தூக்கிப் போடாதீங்க/ Dress Box Reuse Idea 🤔/ DIY / Hand made Best gift/ Best of waste/ Recycle

  1. Really u r a great & multi talented lady. U can conduct summer camp ( art & craft class) for children it will be useful for u and the children also

  2. Very nice sis Tq so much sis 💞👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏😘💐💐💐💐💐💐😍

  3. உங்களுடைய கைவேலை அனைத்தும் எளிமையாகவும்,சுலபமாகவும் இருக்கின்றபடி
    யால் என்போன்று அயல்நாட்டில் இருக்கும்
    முதியவர்களுக்கும் மட்டுமல்லாமல் சின்னக்
    குழந்தைகளுக்கும் இந்த விடுமுறையில் பயன்படும் என்பது என் கருத்து.👌👌👌👏👏👏🤝🤝🤝💞💞💞🌷🌷🌷🌷💐💐💐💐🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *